Young Residence 3 - Apartamente noi Iași

Fundația-etapa cea mai importantă în structura de rezistență a unei construcții

Fundația-etapa cea mai importantă în structura de rezistență a unei construcțiiFundaţia este partea extrem de importantă a construcţiei care se află în contact direct cu solul şi care are rolul de a susţine întreaga greutate a imobilului, transmiţând-o în pământ.
Se acordă o deosebită importanță modalității de fundare și calculului armaturii și dimensiunilor ei, deoarece fundaţia proiectată sau executată defectuos pune în pericol întreaga structură a constructiei, iar reparațiile ulterioare sunt dificil de executat şi costisitoare.
Pentru realizarea acestei etape sunt necesari o serie de paşi.
1. Trasarea fundatiei, după ce în prealabil a fost îndepărtat stratul vegetal. Trasarea fundatiei se face cu ajutorul țărușilor metalici sau din lemn, între care se întind sfori. Conturul delimitat de țăruși și sfori va ajuta la următoarele etape, și trebuie să urmeze cu exactitate conturul blocului de fundare existent în proiect.
2. Săparea fundatiei se va face manual sau mecanizat, respectând întocmai planul de fundare, în care sunt trecute toate datele importante (cote, lățimea fundatiei etc.). La săpătură se verifică verticalitatea pereților gropilor, evitându-se situația ca secțiunea fundației să aibă altă formă decât cea din proiect. Cota până la care se execută săpătura trebuie să corespundă cu adancimea de fundare din proiect.
3. Turnarea betonului de egalizare, care are rolul de preluare a neregularităților săpăturilor și împiedicarea scurgerii laptelui de ciment din betonul grinzilor de fundatie.
4. Montarea armăturii inferioare. Trebuie evitată murdărirea cu pământ și, în general, să nu se surpe pământ în fundatie în timpul acestei operațiuni.
5. Turnarea tălpii fundatiei și uscarea ei, cu mare grijă ca în această perioadă să nu cadă pământ pe beton (se va curăța foarte greu). În timpul în care se usucă talpa fundatiei se execută și armătura elevației, apoi se cofrează.
6. Turnarea elevației, după care se așteaptă uscarea și a acestei porțiuni betonate, apoi se decofrează.
7. Realizarea umpluturii. După decofrare se umple fundatia cu pământ și se compactează manual, sau, de preferat, cu un mai compactor, apoi se adaugă un strat de pietriș deasupra. Peste pietriș se pune o folie de polietilena, polistiren extrudat ( gros de 5 cm), apoi plasa de armare (sau armătura din proiect) a fundatiei.
8. Turnarea plăcii peste fundație. Când toate sunt gata, se face ultima turnare, placa peste fundație. Începând de a doua zi dupa turnare, pe timp călduros, aceasta se va uda des, pentru a nu apărea fisuri în procesul de uscare a betonului.